Bạn có bất kỳ câu hỏi hay cần sự hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với những cá nhân bên dưới. Bạn sẽ nhận được phản hồi sớm nhất có thể!

Nếu bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng điện thoại trực tiếp cho khách sạn của chúng tôi:
Phone: +84 236 2228666

Director of Sales
Mrs. Dương Huyền Trang
Email: dos@haianbeachhotelspa.com

Assistant Director of Sales
Mrs. Lê Nguyễn Quốc Việt
Email: sm@haianbeachhotelspa.com

E-Commerce & Travel Agents
Mr. Võ Đại Thành Nhân
Email: ecm@haianbeachhotelspa.com

Pr & Marketing Manager
Mr. Phạm Văn Việt
Email: prm@haianbeachhotelspa.com

Sales Executive
Mrs. Trịnh Thị Thu Huyền
Email: se@haianbeachhotelspa.com