Bạn có bất kỳ câu hỏi hay cần sự hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với những cá nhân bên dưới. Bạn sẽ nhận được phản hồi sớm nhất có thể!

Nếu bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng điện thoại trực tiếp cho khách sạn của chúng tôi:
Phone: +84 2362 228 666

Director of Sales & Marketing
Mrs. Le Thi Cam
Email: dgm@haianbeachhotelspa.com

Sales Manager
Mr. Le Cong Trong Tu
Email: sm@haianbeachhotelspa.com

E-Commerce & Travel Agents
Mr. Vo Dai Thanh Nhan
Email: ecm@haianbeachhotelspa.com

Sales Executive
Mrs. Tran Thi Thu Huyen
Email: se@haianbeachhotelspa.com